GCS Group

laptop, office, hand

In Romania procedura de autorizare a executiei lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism. Acesta este un act de informare emis de autoritățile publice, la cererea unei persoane, cu privire la un imobil.

Asadar, in cazul in care dorim sa incepem o constructie, indiferent ca vorbim despre o anexa gospodareasca sau despre o constructie P+2, sau doar intervenim asupra unei constructii existente, cu lucrări de extindere, mansardare, consolidare, desfiintari partiale, schimbare de destinatie, prima etapa o reprezinta obtinerea certificatului de urbanism.

Certificatul de urbanism se poate obtine prin depunerea unei cereri catre primaria de care apartineti, impreuna cu urmatoarele documente:

  • Cerere-tip
  • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară O.C.P.I. (copie) ( valabilitate de 30 de zile)
  • Copie C.I., C.U.I. – proprietar
  • Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la O.C.P.I. – două exemplare (copii)
  • Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la O.C.P.I. – două exemplare (copii)
  • Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă – două exemplare
  • Scurt memoriu tehnic justificativ

Etapa urmatoare o reprezinta plata taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism . Valoarea acestora difera de o primarie la alta, de la mediul urban la cel rural.

Certificatul de urbanism este valabil 12 luni de la data emiterii lui, iar eventuala lui prelungire poate fi realizată prin plata unor taxe suplimentare, care se calculează pentru fiecare situație în parte. (Pentru prelungirea unui certificat de urbanism se achita 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea documentului)

În funcție de alte detalii legate de construcție, certificatul de urbanism poate avea de la bun început o valabilitate mai redusă, de doar șase luni, sau mai lungă, de 24 de luni.